Hårdvaruutveckling
IdéKonsult tar fram egna produktkonfigurationer under märket Ergo då det inte redan finns en färdig produkt på marknaden som passar Ditt företags behov.

Symbolen (uttalas ergo) brukar t.ex. användas inom matematisk härledning m.m. Betydelsen är ungefär "alltså" eller "därför".