NAVIGERA
 
OM OSS
Svensk datakonsult för Ditt företag. I Mjölby, Sverige, sedan 1988.
   
UTVECKLING
Läs om IdéKonsults största avdelning: "Software engineering".
   
UTBILDNING
Kurser och seminarier
specialanpassade för Ditt
företag.
   
SUPPORT
En av landets bästa
supportavdelningar är en
trygghet för Ditt företag.
   
FÖRSÄLJNING
MJUKVARA
Standard- och special-tillverkade program- och datasystem.
   
HÅRDVARA
Standard- eller Ergo-datorer inklusive periferiutrustning.
   
HELHETSLÖSN.
Vi tar fram en helhets-lösning utifrån Din funktionsbeskrivning.