Count
Count (eller Räkna som det heter på svenska) är ett enkelt program för användare att räkna och föra statistik av händelser.
En händelse kan vara i princip vad som helst man vill föra statistik över. Med pedagogiska diagram visas olika fördelningar exempelvis mellan olika kategorier, mellan dygnets timmar och mellan rapportörer.

Pris
Upp till maximalt 5 samtidiga användare är kostnaden: 890,- exkl. moms
Det finns sedan alternativ ända upp till 1000 samtidiga användare.
Hör av Dig för aktuell prisuppgift.

Intresserad? Skicka en förfrågan direkt!

Exempel: Kundkontakt
Bilderna nedan visar ett företag som använder Count för att föra statistik över inkommande telefonsamtal. Statistiken som representeras med överskådliga diagram, används som besluts-underlag för att avgöra i vilka media det är mest kostandseffektivt att lägga sina resurser för att på bästa sätt synas gentemot sina kunder.

Registrera ett samtal
Alla på kontoret ser Count som en liten ikon nere vid klockan i skärmens nedre högra hörn. Under ett samtal klickar man på ikonen för att visa fönstret med alternativ (se bilden till höger). Man klickar på knappen som representerar den aktuella samtalstypen varefter fönstret åter lägger sig nere vid klockan igen.

Dynamiskt utseende
Fönstret för att registrera ett samtal ändrar utseende beroende på vilka samtalstyper och grupper av samtalstyper som man själv vill ha. Det är alltså Du själv som lägger upp vad det är Du vill räkna, om de kan delas in i grupper m.m.

Sammanställ registrerade samtal
Man kan när som helst gå in och se hur fördelningen mellan de olika samtalen är för en viss period och/eller en viss typ. Med hjälp av dessa är det lätt att ta fram fakta nästa gång annonsförsäljaren ringer...
Man kan även använda statistiken på fler sätt. I vårt exempel är det t.ex. lätt att se när samtalen kommer in; Både under månaden men även under dygnet. Dessutom kan man se vem som är flitigast när det gäller att ta emot samtal...

Det finns fyra huvudtyper av sammanställningar:

Typ
Visar hur stor del respektive samtalstyp är av registrerade samtal i det angivna intervallet. Det kan dels vara jämfört med alla mottagna samtal, dels jämfört med övriga typer i samma grupp och dels hur stor andel gruppen utgör av samtliga grupper.

Timme
Visar fördelningen av de mottagna samtalen under dygnets timmar.

Person
Visar fördelningen av de mottagna samtalen efter rapportör.

Dag
Visar fördelningen av de mottagna samtalen i det aktuella intervallet.

 < Tillbaka