Mjukvaruutveckling
En av de största avdelningarna på IdéKonsult är Software engineering - Avdelningen för utveckling av mjukvarusystem.

IdéKonsult har sedan företaget grundades 1988 utvecklat mjukvaru-system. Sedan 1997 har vi en separat avdelning för mjukvaruutveckling. Genom åren har ett antal system utvecklats här såsom SeglaLys, ETT, TRapp, TRE, Necesse!, Rose, Tulip, SnapDragon, Faxhanteraren o.s.v.

Utvecklingsverktygen har skiftat med åren och bestäms numera av uppdragsgivare tillsammans med typen av system och oss.
Vilket språk vill Du att Ditt system ska utvecklas i? C, C++, C#, Delphi, Java, Lisp, Prolog... - Du bestämmer.

Skicka en förfrågan från denna hemsida eller kontakta oss på annat sätt.

Exempel på mjukvara utvecklat av IdéKonsult:

Count - Räkna och för statistik av händelser t.ex. inkommande samtal.
DbStructView - program för dokumentering och översikt över databasers interna struktur
DbView - visa och redigera databaser
! Necesse! - boknings- och planeringssystem
Rose - administrativt orderhanteringsystem
SnapDragon - O.L.F.-system
TidREdovisning - TidREdovisning för advokatbyråer
Tidräkning - Litet program för att förenkla tidsrapportering
  TRapp - Ärendehanteringssystem med integrerade TidRapportering, "knowledge base" och fakturerings-moduler.
Tulip - System för beställningar och bytesanmodan
VirtuellVäxel - Mjukvarustyrning av telefonväxlar
Voucher - Voucherhantering
1 EtikeTT - Etikettskrivarprogram
Faxhanteraren - Hanterar fax
InkomnaFax - Visa inkomna fax
Telefonsvararen - Telefonsvararprogram
BussterRapporter - Rapporteringsmodul till Busster
SeglaLYS - System för administration av seglingstävligar