Problemlösning
Redan 1988 var problemlösning en hörnsten i IdéKonsults verksamhet - Så viktig att vi t.o.m. tog med "Din problemlösare inom data" i vår logotyp. Logotypen har omformats lite sedan dess men vår underrubrik består.
 
  I och med vårt kunnande och våra erfarenheter kan vi ta fram helhetslösningar på de problem och frågeställningar Ditt företag har angående IT-lösningar t.ex. inför en nyanställning eller funktionsförändringar.

Efter analys och funktionsbeskrivning tar vi fram en helhetslösning som kan innefatta hård- och/eller mjukvara. Finns det inte en befintlig produkt på marknaden kan vi även utveckla egna specialanpassade produkter efter Ditt företags behov.

Kontakta oss.