user_mobilelogo

Utveckling

Som helhetsleverantör av tjänster och produkter utvecklar IdéKonsult verksamhetsanpassade lösningar som hjälper våra kunder att framtidssäkra och effektivisera sin IT-användning. Vi skapar mervärde för användaren och stärker våra kunders konkurrenskraft eftersom de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Projekt

De flesta utvecklingsarbeten idag drivs som projekt. Man har uppskattat att cirka en fjärdedel av världens BNP skapas i projekt men alldeles för många av dessa, knappt en tredjedel, ros i hamn för att de stöter på problem eller tar fel kurs med stora förluster i tid, pengar och engagemang som följd. Hos oss på IdéKonsult anser vi att projekten inte blir framgångsrika av en slump utan att man måste veta vart man börjar och ha en medveten strategi. Allt för många utvecklingsprojekt läggs även ner för att man inledningsvis eller längs med vägen tar oövertänkta beslut som innebär att man hamnar i återvändsgränder som man inte kan gå vidare ifrån. Hos oss lägger vi därför stor vikt vid att välja lösningar som kan växa med produkten och även vidareutvecklas när omkringliggande behov ändras. Vi har produkter som på detta sätt lever och frodas sedan över 20 år.

Om du har helt nya idéer för ditt företag eller om du har en idé som du vill ta vidare så kan vi hjälpa dig så att dina tankar blir en realitet och innovationer kan ta form. Här startar du framtidsprojekt med lika mycket vision som verklighetsförankring.

Vi arbetar med våra kunders mest strategiska processer och funktioner. Tillsammans tar vi fram de lösningar som hjälper kunderna att utveckla och förbättra den teknik som är avgörande för deras verksamhet. För att göra det framgångsrikt krävs att man har en förmåga att lyssna på kunderna, och att förstå deras villkor och förutsättningar.

Inte allt för sällan innebär lösningen att vi tar fram nya mjukvarusystem. Det kan vara kompletta windowssystem, fullskaliga webbapplikationer eller mobila lösningar för t.ex. Android/Ios. IdéKonsult har sedan företaget grundades 1988 utvecklat mjukvarusystem som funktionsmässigt spänner allt från SeglaLys, ETT, TRapp, TRE och Necesse!, till Rose, Tulip och SnapDragon.
SnapDragon

 

Mest klickat eller sökt

IdéKonsult - Svensk datakonsult för ditt företag sedan 1988.
Vi arbetar sida vid sida med våra kunder för att hjälpa dem att nå sina mål inom IT där vi kombinerar vår branschkunskap, innovationsförmåga och tekniska kompetens för att utveckla skräddarsydda lösningar för varje steg på vägen.
Med 30 års erfarenhet av att skapa och driva systemlösningar är IdéKonsult den självklara IT-partnern.

"Den som förstår
användaren bäst, skapar
de bästa lösningarna."
 IdéKonsult